+

Escultura

mpmercepla@gmail.com

ACTUAL

VIDEO

 

 

TALLER

 

PRESS

 

 

"Terrejant o Caminant per la Terra"

"Ànimes"

 

 

Us convido a venir el proper dia 9 de setembre a les 19:30 del vespre, a la Sala Ronda Barcelona al C/ Consell de Cent, 382. Les "Ànimes" són un conjunt d'obres que vaig iniciar l'any 2012, en aquest llarg recorregut, han anat prenent diferents formes,  diferents expressions i emocions. Us convido a visitar aquesta exposició individual, que participarà all Circuït Ceràmic en l'entorn del 47è Congrés Internacional de Ceràmica de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica i organitzat a Barcelona per l'Associació de Ceramistes de Catalunya.

 

 

----

Les invito a venir el próximo dia 9 de septiembr a las 19:30, a la Sala Ronda Barcelona, en la C/ Consell de Cent, 382. Las "Ànimes" son un conjunto de obras que inicié el pasado anño 2012, en este largo recorrido, han ido tomando distintas formas, diferentes expresiones y emociones. Os invito a visitar esta exposición individual, que participará en el Circuït Ceràmic al entorno del 47 Congreso Internacional de Cerámica, de la Academia Internacional de Cerámica i organizado en Barcelona, por la Asociació de Ceramistes de Catalunya.

----

I invite you to come on September 9 at 19:30 pm in Room Ronda Barcelona C / Consell de Cent, 382. The "Ànimes" is a collection of works that I began in 2012, in this long journey, have been taking different forms, different  expressions and emotions. We invite you to visit this exhibition in Sala Ronda Barcelona. Will take part in an exhibition in the circuit ceramic around the 47th International Ceramics Congress of the International Academy of Ceramics in Barcelona and organized by the Associació de Ceramistes de Catalunya.

 

 

 

 

Fins el dia 21 de febrer es va poder visitar l'exposició "Ànimes" al Museu del Càntir d'Argentona.

Una exposició que no  deixa indiferents, on l'art, els sentiments i les emocions conflueixen, per a ajudar-nos a una profunda reflexió.
 
 
"Aquestes Ànimes ens ajuden a reflexionar, mostren el recorregut vital que fan a partir de la decepció que senten al conèixer la realitat que les condiciona i atrapa.La seva lluita per a sentir-se lliures, creixent des de la consciència de l’esser.La impotència, l’angoixa, el dolor,  construeixen presons de sentiments que ens costa expressar i que ens poden impedir evolucionar.Descobrir un món que no ens acaba d’agradar ens revela i convida a la lluita per a canviar-lo, de forma individual o col·lectivament, fent que sorgeixi el crit que ens surt de dins.Al final del recorregut que proposo les “Ànimes” s'adonen de que el món canviarà quan, i només, si canviem cada un de nosaltres.És la vanitat, la por, la cobdícia, el que ha de desaparèixer i donar pas a l’esser emocional  i generós.En aquest creixement trencarà les presons, trencarà el crit i assolirà la llibertat des del coneixement i la consciència. Aleshores podrà ajudar a construir el nou món que somnia”. Mercè Pla
 
 

Until February 21 you were able to visit the exhibition at the Museu del Càntir d'Argentona, Barcelona

An exhibition that does not will leave you indifferent, where art, feelings and emotions come together, to help us to a deeper reflection.
 

"These souls help us to reflect, show  the life journey made from the disappointment felt with the reality in know their conditions. La struggle to feel free, from the growing awareness and human .
The helplessness, anxiety, pain, we imprison feelings. And  prevents us evolve. Discover a world that we just don't liked invites the fight to change it from individually or collectively.
Making the cry of the soul emerges.
at the end of the exhibition the "Souls" realize that the world will change when, and only if we change each.  It is vanity, fear, greed, what must disappear and give way to emotional beings and generous that we are.
the prison  and the cry will be broken  making freedom through knowledge and consciousness.
Then you it can help building  new world it dreams of. 

Mercè Pla  34+ 615174559