Exposicions/ Expositions

2016-09 "Ànimes" Sala Ronda Barcelona, Barcelona

2015-05 "Ànimes" Sala Portal del PArdo, el Vendrell

2015-03   Barcelona Internacional Art d'enguany a Osaka.

2015-04 "Evasiones" Galeria Léucade, Múrcia

Espacio 120

Podeu trobar la meva obra a Artelista.

Now you can find my work permanently at artelista

 

http://esculturaceramicamercepla.artelista.com

Benvinguts      Accueil Bienvenidos    Welcome

Benvinguts al meu taller. Welcome to my workshop. Bienvenidos a mi taller.