Taller/Atelier

Tècniques

 

Torn, peces treballades a partir del torn, amb incrustacions de fang i acabades amb òxids i terres.

Amb un estil propi, de formes orgàniques i  amb una visiò contemporània del modernisme, que a l'hora recorda als grecs.

 

Roue de poterie, incrustés avec de l'argile et achevé avec des oxydes et des terres. Avec le style, les formes organiques et une vision contemporaine du modernisme, avec des réminiscences grecques.

 

Lathe pieces of clay with encrusted with clay and finished with oxides.  With a unique style, and organic forms with a contemporary vision of modernism, remember that when the Greeks.

 

Torno, piezas trabajadas a partir del torno, con incrustaciones de barro y acabadas con oxidos y tierras. Con estilo propio, formas orgánicas y una visión contemporanea del modernismo, con reminiscencias griegas.

Modelatge a partir de peces tornejades.

Moulé à partir du roue du potier

Modeling from turned parts.

Moldeado a partir del torno.

Obra escultòrica a partir de planxes de refractari.

Amb segell personal i un recorregut madur, que parteix de la pròpia obra.

Amb una visió particular de la interpretació de la realitat.

 

Sculpture avec de plaques d'argile chamotté.
Avec une touche personnelle, sur la base du son travail.
Avec une vue particulière sur l'interprétation de la réalité.

 

Sculpture from refractory plates.

With a particular view of the interpretation of reality.

 

Obra escultórica a partir de planchas de refractario.

Con un sello personal y un recorrido maduro, a partir de la propia obra.

Murals de gran format.

 

Murales de grand format

 

Big ceramic mural.

 

Murales de gran formato.

Gerros construïts amb la tècnica dels xurros de gran format.

 

Vases construits avec la technique de churros grand format.

 

 

Large clay pot.

 

 

Jarrones construidos con la técnica de los "churros".

Planxes amb un estil lliure. Cercant moviment en la màxina expressió de la terra.

 

Plaques avec un freestyle. En cherchant le mouvement et la plus grand expression d' mouvement de l'argile.

 

 

Plates with a freestyle. Searching the expression and moving of the clay.

 

 

Planchas con estilo libre. Buscando el movimiento en la máxima expresión del barro.

Benvinguts      Accueil Bienvenidos    Welcome

Benvinguts al meu taller. Welcome to my workshop. Bienvenidos a mi taller.